top of page

MAATWERK VOOR HET MIDDENBEDRIJF

MAATWERK MIDDENBEDRIJF
(VANAF 50 MEDEWERKERS)

 

De aanpak van het middenbedrijf (vanaf 50 medewerkers) wordt gesplist in 2 gedeeltes. Voor het regulier jaarwerk (jaarstukken en aangiften) rekenen wij een vast maandbedrag. Onze tarieven liggen doorgaans 25-30% onder de tarieven van middelgrote en grote accountantsorganisaties.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat specifieke wensen en behoeftes van onze klanten worden ingevuld. Wij gaan elk jaar vooraf met u zitten wat het actieplan voor dat jaar mag worden.

 

Bespreek-en actiepunten die in de praktijk regelmatig terugkomen zijn:
  • Bedrijfsstructuur. Is een herstructurering noodzakelijk?

  • Beloningsstructuur. Is deze nog up to date en is fiscaal geoptimaliseerd?

  • Financieringsstructuur. Past de huidige financieringsvoorwaarden nog wel bj de activiteiten?

  • Financiële structuur. Aan welke knoppen kunnen we nog draaien om winstmaximalisatie te realiseren?

  • Fiscale structuur. Wordt gebruik gemaakt van kansen die de wetgever biedt?

  • Opvolgingsstructuur. Hoe ziet de toekomst eruit? En wat dient er nog geregeld te worden?

Accountax wenst een grote  betrokkenheid bij uw bedrijf. . Alleen dat kan naar onze mening de basis vormen voor een optimale dienstverlening en succesvol ondernemerschap.

bottom of page